Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární poplachové směrnice

 

Základní povinnosti občana
v souvislosti se zdoláváním požáru
 
 
1.    Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
2.    Pokusit se uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení šíření požáru
3.    Ohlásit neodkladně požár na ohlašovnu požáru nebo zabezpečit jeho vyhlášení na telefonní číslo CTV – ohlašovna požáru
 
150
 
     a uvést -   kde hoří
-         co hoří
-         jaké hrozí ohrožení
-         kdo volá a číslo telefonu ze kterého volá
     a vyčkat zpětného dotazu
 
4.    Informovat ostatní obyvatele domu o požáru
5.    Provést záchranné práce, evakuaci ohrožených osob, zejména dětí, osob nemocných a osob se sníženou pohyblivostí
6.    Při příjezdu první hasičské jednotky informovat velitele o průběhu evakuace, stupni rizika, upřesnit únikové a zásahové cesty
7.    Na výzvu velitele zásahu poskytnout osobní a věcnou pomoc
 
Důležitá telefonní čísla:
 
CTV (Centrum tísňového volání) ……………………….…….. 112
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ……...…. 150
Záchranná služba Ostrava ………………………………………155
Městská policie Ostrava ….…………………………………..… 156
Policie ČR v Ostravě ……………………………………………. 158
 
Severomoravská plynárenská, a.s. …………..………….….. 1 239
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ………….….... 800 202 700
ČEZ, a.s. ………………….………………………….... 840 850 860